www.seycek.eu SORRY !   SORRY !   SORRY !
deutsch
Willkommen auf meinen Webseiten! Ich freue mich sehr über Euer/dein Interesse.

Ich werde hier meine Fotogalerie OTA SEYCEK PHOTOGRAPHY bald präsentieren, sie ist aber noch nicht fertig. Im Moment sieht man hier nicht mehr als diese Seite. Deswegen: SORRY!
Einige Fotos zeige ich bereits anderswo im Web. Zugänglich sind sie über die Links unten auf dieser Seite.
Meine E-Mail-Adresse ist hier nur als nichtaktive Grafik angeführt. Ich bitte um Verständnis für den Zwang, die Adresse abzutippen. Dadurch versuche ich der Belästigung durch Spam-Roboter vorzubeugen.
english
Welcome to my website! I very much appreciate your interest.

On these pages, I will be presenting my photo gallery OTA SEYCEK PHOTOGRAPHY very soon. It is still under preparation. At present, there is nothing here but this page. Therefore: SORRY!
Some of my photographs were already published elsewhere on the web. They are accessible via the hyperlinks below on this page.
My email address is quoted here as a non-active image only. I ask for your understanding that the address has to be re-typed. With this I try to avoid the annoyance caused by spambots.
e-mail cesky Buď(te) vítán(a) na mých webových stránkách! Váš/tvůj zájem mě velmi těší.

Brzy sem přesunu svoji fotogalerii OTA SEYCEK PHOTOGRAPHY, bohužel ale ješte není hotová. Zatím zde není nic jiného než tato stránka. Proto: SORRY!
Některé mé fotky jsou už k vidění jinde ve webu a jsou dostupné přes hyperlinky o kousek níže na této stránce.
Svoji e-mailovou adresu tu uvádím pouze jako neaktivní grafiku. Prosím o pochopení, že je třeba si ji opsat. Touto cestou se snažím zabránit obtěžování spamovými roboty.
fotocommunity.de               picasaweb